loading
EN
和芯星通亮相2020嵌入式世界大会
2月 26日, 2020年

    2月25-27日,2020嵌入式世界大会(embedded world 2020)在德国纽伦堡召开。
    面向大众和工业物联网,以及汽车导航、V2X、无人驾驶等领域,和芯星通展示全系列 GNSS 芯片、模块、板卡等产品,定位精度从米级到亚米级,提供高精度、高可靠的 GNSS 定位、定向解决方案。
    新一代 GNSS 技术已经蓄势待发。
1.     业内最先进工艺的自主 SoC 芯片方案
2.     领先的全系统全频点“满天星”技术
3.     低功耗抗干扰技术
4.     单板卡双天线定向技术
5.     高性能 GNSS + INS 组合导航技术
6.     全系统全频点高精度授时技术专利
7.     双 RTK 引擎及 RTKKeep 技术
8.     云端辅助增强及云端高精度定位技术